Sat, 03 / 2014 2:41 AM | helios

Tạp chí Financial Times của Anh vừa công bố danh sách 100 trường đào tạo thạc sỹ kinh doanh (MBA) tốt nhất thế giới 2014… 10. Trường manage Yale Quốc gia: Mỹ Xếp hạng năm 2013:14 9. Trường kinh doanh Booth, Đại Học Chicago Quốc gia: Mỹ Xếp hạng năm 2013: 10 8. Trường kinh […]

Tạp chí Financial Times của Anh vừa công bố danh sách 100 trường đào tạo thạc sỹ kinh doanh (MBA) tốt nhất thế giới 2014…
10. Trường manage Yale
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng năm 2013:14

9. Trường kinh doanh Booth, Đại Học Chicago
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng năm 2013: 10

8. Trường kinh doanh Sloan, Học Viện Công Nghệ MIT
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng năm 2013: 9

7. Trường kinh doanh IESE
Quốc gia: Tây Ban Nha
Xếp hạng năm 2013: 7

6. Trường Quản trị kinh doanh Insead
Quốc gia: Pháp / Singapore
Xếp hạng năm 2013: 6

5. Trường kinh doanh Columbia
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng năm 2013: 5

4. Trường kinh doanh Wharton, Đại Học Pennsylvania
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng năm 2013: 3
3. Trường kinh doanh London
Quốc gia: Anh
Xếp hạng năm 2013: 4

2. Trường experimental kinh doanh Stanford
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng năm 2013: 2

1. Trường kinh doanh Harvard
Quốc gia: Mỹ
Xếp hạng năm 2013: 1

Nguồn: VNE
Đánh giá bài viết
Bài viết cùng chuyên mục