Wed, 06 / 2021 5:58 AM | helios

… Bắc cũng hùng vĩ hơn trong Nam rất nhiều, nếu muốn thấy những dãy núi trùng điệp xếp lớp hoành tráng cỡ nào thì đến Sapa – Có rất nhiều địa điểm du lịch … source Đánh giá bài viết… Bắc cũng hùng vĩ hơn trong Nam rất nhiều, nếu muốn thấy những dãy núi trùng điệp xếp lớp hoành tráng cỡ nào thì đến Sapa – Có rất nhiều địa điểm du lịch …

source

Đánh giá bài viết
Bài viết cùng chuyên mục