Sat, 05 / 2014 2:52 AM | helios

Tầm nhìn của bạn là một bản mô tả chi tiết nơi mà bạn muốn tới. Nó sẽ mô tả thật chi tiết cái đích của cuộc đời bạn sẽ như thế nào. Để tạo ra một cuộc sống cân bằng và thành đạt, tầm nhìn của bạn phải có được  7 khía cạnh sau […]

Tầm nhìn của bạn là một bản mô tả chi tiết nơi mà bạn muốn tới. Nó sẽ mô tả thật chi tiết cái đích của cuộc đời bạn sẽ như thế nào. Để tạo ra một cuộc sống cân bằng và thành đạt, tầm nhìn của bạn phải có được  7 khía cạnh sau : công việc và sự nghiệp, khả năng tài chính, sự nghỉ ngơi, giải trí, sức khỏe, các mối quan hệ, mục tiêu cá nhân và việc đóng góp cho cộng đồng.

Tại thời điểm này trong hành trình của mình, bạn không cần phải biết chính xác bạn sẽ tới đích bằng cách nào. Điều quan trọng nhất là bạn phải xác định được đích đến của bạn ở đâu. Nếu bạn biết được đích đến của bạn một cách rõ ràng thì việc làm thế nào để tới đó sẽ trở nên đơn giản. 

Thành công trong cuộc sống cũng hoạt động theo nguyên tắc như vậy. Tất cả những gì bạn phải làm là xác định nơi mà bạn muốn đến thông qua việc xác định rõ tầm nhìn của mình, vạch rõ đích đến thông qua việc xác lập, kinh doanh và hình dung ra mục tiêu, rồi bạn bắt đầu tiến bước theo hướng mà mình chọn ads. cách nắm bắt tâm lý vợ chồng để có cuộc sống hôn nhân hoàn hảo. Hệ thống định vị toàn cầu nội tại của bạn sẽ tiếp tục mở ra những con đường dành cho bạn.

Nói cách khác, một khi đã xác định rõ và tập trung vào tầm nhìn của bạn, thì những bước đi đúng đắn tiếp theo sẽ tự động trải ra trên con đường của bạn. Một khi bạn biết rõ bạn muốn gì và giữ được cho đầu óc của mình tập trung và công việc thì việc làm thế nào để đi đến đích sẽ tự động đến với bạn bởi vì đôi khi nó sẽ chỉ đến khi bạn thực sự cần nó.

Nguồn: trithuctre

Đánh giá bài viết
Bài viết cùng chuyên mục