Mon, 08 / 2020 8:48 AM | helios

Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Trực Tuyến GCO Việt Nam. “Kết nối toàn cầu, niềm tin cho doanh nghiệp” là kim chỉ nam để GCO GROUP ra đời và phát triển vững mạnh như hiện tại. Được thành lập từ 2011 với sứ mệnh “ Trở thành công ty cung cấp giải […]

Công ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Trực Tuyến GCO Việt Nam.
“Kết nối toàn cầu, niềm tin cho doanh nghiệp” là kim chỉ nam để GCO GROUP ra đời và phát triển vững mạnh như hiện tại.

GCO GROUP
GCO GROUP

Được thành lập từ 2011 với sứ mệnh “ Trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ và truyền thông hàng đầu Việt Nam ”

Với thế mạnh và kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực : công nghệ, truyền thông, giáo dục trực tuyến, báo chí, nhận diện thương hiệu,… chúng tôi tin rằng GCO GROUP sẽ góp phần xây dựng, thúc đẩy kinh tế và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho doanh nghiệp và xã hội. Công ty GCO uy tín về mọi mặt, cam kết với khách hàng mang lại kết quả tốt nhất.

Đánh giá bài viết
Bài viết cùng chuyên mục